210 – معنی حکمت دویست و ده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

210 – معنی حکمت دویست و ده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

210 – معنی حکمت دویست و ده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

پند-210-–-معنی-حکمت-دویست-و-ده-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-عدد

شرح حکمت 210 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

از خدا بترسيد ، ترسيدن انسان وارسته اى كه دامن به كمر زده و خود را آماده كرده ، و در بهره بردن از فرصت ها كوشيده ، و هراسان در اطاعت خدا تلاش كرده ، و در دنياى زودگذر ، و پايان زندگى و عاقبت كار ، بدرستى انديشيده است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : اتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةَ [تُقَاةَ] مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيداً وَ جَدَّ تَشْمِيراً، وَ كَمَّشَ [أَكْمَشَ] فِي مَهَلٍ وَ بَادَرَ عَنْ وَجَلٍ، وَ نَظَرَ فِي كَرَّةِ الْمَوْئِلِ وَ عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ .


پند-210-–-معنی-حکمت-دویست-و-ده-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-عدد

دیدگاهتان را بنویسید