معنی حکمت 210 – پند دویست و ده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 210 – پند دویست و ده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 210 – پند دویست و ده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند دویست و ده معنی حکمت 210  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

پند-210-–-معنی-حکمت-دویست-و-ده-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-عدد

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

از خدا بترسيد ، ترسيدن انسان وارسته اى كه دامن به كمر زده و خود را آماده كرده ، و در بهره بردن از فرصت ها كوشيده ، و هراسان در اطاعت خدا تلاش كرده ، و در دنياى زودگذر ، و پايان زندگى و عاقبت كار ، بدرستى انديشيده است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : اتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةَ [تُقَاةَ] مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيداً وَ جَدَّ تَشْمِيراً، وَ كَمَّشَ [أَكْمَشَ] فِي مَهَلٍ وَ بَادَرَ عَنْ وَجَلٍ، وَ نَظَرَ فِي كَرَّةِ الْمَوْئِلِ وَ عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَ مَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


پند-210-–-معنی-حکمت-دویست-و-ده-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-عدد