208 – معنی حکمت دویست هشت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

208 – معنی حکمت دویست هشت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

208 – معنی حکمت دویست هشت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

208-–-معنی-حکمت-دویست-هشت-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد-1

حکمت 208 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

كسى كه خود را محاسبه كرد سود برد ، و هر كه از خود بى خبر ماند زيان ديد ، و آن كه ترسيد ايمنى يافت ، و هر كه عبرت گرفت بينا شد ، و هر كه بينا شد فهميد ، و هر كه فهميد دانست .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، وَ مَنْ خَافَ أَمِنَ، وَ مَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ، وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ .


208-معنی-حکمت-دویست-هشت-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد-

دیدگاهتان را بنویسید