معنی حکمت 207 – پند دویست هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 207 – پند دویست هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

پند دویست هفت – معنی حکمت 207 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند دویست هفت معنی حکمت 207  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

207-–-معنی-حکمت-دویست-هفت-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

اگر بردبار نيستى خود را به بردبارى وادار ، چرا كه كم است كسى خود را شبيه قومى كند و از زمره آنان نشود .

( ترجمه استاد حسین انصارین )

وَ قَالَ (علیه السلام) : إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ، فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


207-–-معنی-حکمت-دویست-هفت-–-پند-عدد-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد