معنی حکمت 206 – پند دویست شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 206 – پند دویست شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 206 – پند دویست شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند دویست شش معنی حکمت 206  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

206-–-معنی-حکمت-دویست-شش-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

نخستين پاداش بردبار از بردبارى اش آن كه مردم در برابر نادان، پشتيبان او خواهند بود .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ، أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِل .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


206-–-معنی-حکمت-دویست-شش-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد