206 – معنی حکمت دویست شش – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

206 – معنی حکمت دویست شش – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

206 – معنی حکمت دویست شش – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

206-–-معنی-حکمت-دویست-شش-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

حکمت 206 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

نخستين پاداش بردبار از بردبارى اش آن كه مردم در برابر نادان، پشتيبان او خواهند بود .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ، أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِل .


206-–-معنی-حکمت-دویست-شش-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

دیدگاهتان را بنویسید