2055 راز عدد معنا و مفهوم

2055 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

2055 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

یک شریک خوب و فهمیده پیدا کنید. خود را در دسترس و قابل مشاهده تر کنید. پوسته خود را رها کنید و برای ملاقات با افراد مختلف جویا باشید . وقتی با مردم ملاقات می کنید پذیرا باشید

اگر شما در حال حاضر در یک رابطه هستید. زمان و انرژی بیشتری را به رابطه خود اختصاص دهید تا آن را قوی تر و سازگارتر بسازید.

شجاعت همیشه غرش نمی کند. گاهی شجاعت صدای کوچکی است که در پایان روز می‌گوید فردا دوباره تلاش خواهم کرد.

تحصیل مثل شمشیر دولبه است. اگر به درستی از آن استفاده نشود، ممکن است به مصارف خطرناک تبدیل شود.

راه رفتن با دوست در تاریکی بهتر از تنها راه رفتن در نور است .

گاهی اوقات کمی بدخلق می‌شوید، اما فکر می‌کنم این به این دلیل است که دوست دارید بخوانید. افرادی که دوست دارند بخوانند همیشه کمی عصبانی هستند.

هر چه بیشتر بار اضافی رو رها کنی ، بالن زندگی بالا تر خواهد رفت .

تلاش کنیم همواره در حکمت و دانش در حال افزایش باشیم .

والدین گاهی اوقات برای فرزندان خود کمی ناامید هستند. آنها به وعده سال های اولیه خود عمل نمی کنند.

از دست دادن صبر به معنای از دست دادن و شکست در جنگ است.

ثروتمندترین مرد گورستان بودن مهم نیست … شب ها به رختخواب می روم و می گویم من کار فوق العاده ای انجام داده ام… این چیزی است که برای من مهم است.

مردم اغلب به دلیل عدم استقامت شکست می خورند تا از عدم استعداد.

فردی که اعتماد به نفس داشته باشد، اعتماد دیگران را هم جلب میکند.

با رویاهات بخواب و با اهدافت از خواب بیدار شو.

💎 حدیث عدد 2055 از پیشوای دوازدهم امام زمان ( عج )

فرمود : ما از اوضاع شما کاملاً باخبریم و هیچ چیز از احوال شما بر ما پوشیده نیست. (بحار، ج ٥٣، ص ١٧٥)

تبلیغات محصولات

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra خورشیدی

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra گلو

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra چشم سوم

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra تاج

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.