نوشته شده در 5 دیدگاه

2002 | راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن | 20:02

2002 راز عدد معنا و مفهوم

2002 | راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن | 20:02

ما به پتانسیل کامل خود دست پیدا نمی کنیم. این اغلب به این دلیل است که ما خودمان را تعریف کرده ایم و خود را در یک جعبه قرار داده ایم. ما معتقدیم که چیزهایی برای ما در آن جعبه وجود دارد و چیزهای بیرون برای ما نیستند.

ما بیش از یک مادر یا پدر ، یا یک وکیل، یا یک کارگر طبقه متوسط ​​هستیم. ما همچنین هنرمند، ورزشکار، موجودات معنوی و خیلی چیزهای دیگر هستیم. هیچ محدودیتی برای آنچه می توانیم باشیم و انجام دهیم وجود ندارد. پس وقت آن است که جعبه را دور بیندازیم

کسانی هستند که اهداف بزرگ دارند، اما هیچ کاری انجام نمی دهند و معتقدند که اهداف آنها هرگز محقق نمی شود. اگر شما یکی از این افراد هستید، حق کاملا با شماست . اگر به انجام هیچ کاری در مورد هدف خود روی بیاورید قطعا هرگز محقق نمی شوند.

ما نیاز داریم در زندگی در مواقعی شکست بخوریم تا درسی را یاد بگیریم . این امتحانی است که نیاز نیست در دانشگاه یا مدرسه آن را بدهید !! این همان مدل امتحان است ولی بابت آن , در زندگی خدا به شما کارنامه پایانی را میدهد .

البته این هم مهم است که کسی که از ترس شکست خوردن حرکت نکند او انجام هیچ کاری را انتخاب میکند و البته نباید انتظار محصولی جدیدی را هم داشته باشد .

شکست همیشه وجود دارد او برنده است که تلاش میکند انگیزه و امید دارد حتی اگر شکست میخورد ! زیرا هنوز ایمان دارد . ترس از شکست میتواند در مواقعی که به خطری بزرگ تبدیل نشود فقط امید را از ما دور و دور تر کند .

💎 حدیثی از مدار معرفت ناب , امام علی ( ع ) :

فرمود : هر که دو روزش یکسان باشد، مغبون است . . . و هر که فردایش بدتر از دیروز او باشد، محروم است و هر که چون دنیایش تأمین شود دیگر به خیر آخرت خود اهمیتى ندهد، هلاک است و هر که به کاستى وجود خود رسیدگى نکند، خواهشهاى نفْس بر او چیره شود و هر که در کاستى باشد، مرگ برایش بهتر است .

[الأمالی للصدوق : ۴۷۷/۶۴۴ ]

شکست در هر کاری مثل ایجاد پیدا شدن یک باگ در نرم افزاری است . با یک بروز رسانی سریع برنامه نویس مشکل کشف شده را حل میکند و مسیر قبلی خود را ایمن تر ادامه میدهد .

برای انجام کارها اقدام کنیم. این همیشه به معنای پریدن مستقیم به عمق زیاد نیست، اگرچه برای برخی از افراد کار می کند. با قدم های کودک شروع کنید. هر بار که به یک هدف کوچک می رسید، متوجه می شوید که هدف بزرگ شما آنقدرها هم که تصور می کردید دشوار و دست نیافتنی نیست.

به سخنان مخالفان گوش ندهید

فرصت را ببینید. به دنبال راه هایی باشید که بتوانید چیزها را تغییر دهید تا آنها را بهتر کنید.

با افکار خود بی عیب و نقص باشید

اگر مغزتان به شما می‌گوید که هرگز نمی‌توانید سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت کنید، زیرا در ریاضیات وحشتناک هستید، از مغزتان برای هشدار تشکر کنید اما به او اطمینان دهید که خوب خواهید بود، زیرا توانایی یادگیری ریاضی جدید را دارید. مهارت هایی که به آنها نیاز خواهید داشت

2002 | ساعت

خواهر احتمالا رقابتی ترین رابطه در خانواده است، اما وقتی خواهرها بزرگ شوند، قوی ترین رابطه می شود.
اگر در آسمان قلبم ستاره‌باران هم باشد ، پدر تنها خورشید قلب من از ازل تا ابد است.
زندگی با بیدار شدن از خواب و عشق به چهره مادر شروع میشود .
این یکی از موهبت های دوستان قدیمی است که می توانید با آنها احمقانه رفتار کنید .
جیب های خالی هیچ کس را نگه نمی دارد. فقط سرهای خالی و قلب های خالی می توانند این کار را انجام دهند.
هیچ چیز مانند رویا برای خلق آینده وجود ندارد.
دانش فرآیند گردآوری حقایق است.

در مسائل کوچک با جریان شنا کنید در مسائل اصولی مثل سنگ بایستید.
این در مورد مدیریت زمان بهتر نیست . این در مورد مدیریت بهتر زندگی است

زمان بندی، پشتکار و ده سال تلاش در نهایت باعث می شود یک شبه موفق به نظر برسید.

همه جلال را به خدا می دهم. این یک جور موقعیت برد-برد است. جلال به سوی او می رود و برکات بر من نازل می شود.


خشم، ترس، پرخاشگری؛ طرف تاریک نیرو هستند. آنها به راحتی جریان می یابند، به سرعت در یک مبارزه به شما ملحق می شوند. اگر زمانی که مسیر تاریک را شروع کردید، برای همیشه بر سرنوشت شما مسلط خواهد شد، شما را نابود خواهد کرد.


زندگی یک آزمون کتاب باز است . نحوه یادگیری با ارزش ترین مهارت است.
دوستان آن دسته از افراد کمیاب هستند که حال ما را می پرسند و سپس منتظر شنیدن پاسخ هستند.
راز زندگی هفت بار زمین خوردن و هشت بار بلند شدن است.

اگر تحت تأثیر قرار داشته باشید که قبلاً خود را کامل کرده‌اید، هرگز به ارتفاعاتی که بدون شک توانایی آن را دارید نخواهید رسید


گرچه دلسوزی مرتبط است، اما نباید با همدلی اشتباه گرفته شود. شفقت به معنای محبت آمیز بودن برای رنج دیگران است ، در حالی که “همدلی به توانایی ارتباط با درد شخص دیگر به طور جایگزین اشاره دارد، گویی که خود شخص آن درد را تجربه کرده است.

💎 حدیث از پیشوای چهارم امام سجاد ( ع )

فرمود : بسیار عجیب است از کسانى که براى این دنیاى زودگذر و فانى کار مى کنند و خون دل مى خورند ولى آخرت را که باقى و ابدى است رها و فراموش کرده اند.

تبلیغات محصولات

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra خورشیدی

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra گلو

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra چشم سوم

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra تاج

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر

5 دیدگاه دربارهٔ «2002 | راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن | 20:02»

  1. بسیار عالی بود
    واقعا راز اعداد شگفت انگیزه👌

    1. وای خدای من امروز دقیقا نیاز ب این حرفا داشتم ک بصورت کاملا اتفاقی این عدد رو دیدم و مفهومش رو خوندم حیرت زده شدم خدای من عاشقتم❤❤❤

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.