نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

199 راز عدد | معنی | دیدن اعداد اعداد

199 راز عدد

199 راز عدد | معنی | دیدن اعداد اعداد

با خدا هماهنگ شویم .
راحت نوشتیم بابا نان داد ؛ بی‌آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه جوانی‌ اش را داد.
تمام آنچه هستم، یا امید دارم باشیم، مدیون مادر هستیم.
پیدا کردن دوستان واقعا عالی سخت است، ترک آنها دشوار است و فراموش کردن آنها غیرممکن است.

من از خاطرات استفاده می کنم ، اما اجازه نمی دهم که خاطرات از من استفاده کنند.
زمانی بخرید که دیگران در حال فروش هستند و نگه دارید تا دیگران بخرند. این فقط یک شعار جذاب نیست. این جوهر سرمایه گذاری موفق است .

صورتت را به سمت خورشید نگه دار و هرگز سایه ها را نخواهی دید .
دانش واقعی احساس و بیان شخصی را ایجاد می کند. دانش سطحی باعث ایجاد شرایط مکانیکی و تحمیل محدودیت می شود و خلاقیت را از بین می برد.

همه چیز باید تا حد امکان ساده باشد اما نه ساده تر
مثل یک ملکه فکر کنید . یک ملکه از شکست نمی ترسد . شکست ، پله دیگری به سوی عظمت است .

هر چیزی که اندازه گیری و تماشا شود ، بهبود می یابد.

کلام خدا فقط شنیدنی و تکراری نیست باید با هر عملی تنفس کر د، زندگی کرد و تقلید کرد.

شیرین ترین نعمت هایی است که با نماز به دست می آید و با شکر پوشیده می شود
من همیشه در حال یادگیری هستم . سنگ قبر دیپلم من خواهد بود.


دوستان واقعاً بزرگ پیدا کردنشان سخت است ، ترک کردنشان سخت است و فراموش کردنشان غیرممکن است .
یک استاد بارها بیشتر از یک مبتدی شکست خورده است .

خشم یکی از احساسات قدرتمندی است که انسان باید آن را احساس کند و مشکلی ندارد ، اما وقتی بیش از حد زیاد شود و اجازه دهیم ما را کنترل کند ، می تواند مخرب شود.

همه ما ثروتمند هستیم و واقعیت مدفون خرد انباشته شده را نادیده می گیریم.
تجربیاتی که داریم آینه افکار ماست و نشان می دهد که چقدر خودمان را دوست داریم.
تصمیم بگیر “چگونه” در طول راه خواهد آمد.

تبلیغات محصولات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.