معنی حکمت 196 – پند صد و نود شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 196 – پند صد و نود شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 196 – پند صد و نود شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و نود شش معنی حکمت 196  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

عدد-196-–-معنی-حکمت-صد-و-نود-شش-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

از ثروتت آنچه تو را پند داد از دستت نرفته .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


196-–-معنی-حکمت-صد-و-نود-شش-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد