193 – معنی حکمت صد و نود سه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 193 – معنی حکمت صد و نود سه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

193 – معنی حکمت صد و نود سه – پند ۱۹۳ – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

پند-193-–-معنی-حکمت-صد-و-نود-سه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

حکمت 193 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

دل ها را روى آوردن و پشت كردنى است ، پس دل ها را آنگاه به كار واداريد كه خواهشى دارند و روى آوردنى ، زيرا اگر دل را به اجبار به كارى وادارى كور مى گردد .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً، فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَ إِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ .


عدد-پند-193-–-معنی-حکمت-صد-و-نود-سه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-

دیدگاهتان را بنویسید