معنی حکمت 193 – پند صد و نود سه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 193 – پند صد و نود سه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 193 – پند صد و نود سه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و نود سه معنی حکمت 193 – تدبّر و تأمّل راز زندگی .

پند-193-–-معنی-حکمت-صد-و-نود-سه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

دل ها را روى آوردن و پشت كردنى است ، پس دل ها را آنگاه به كار واداريد كه خواهشى دارند و روى آوردنى ، زيرا اگر دل را به اجبار به كارى وادارى كور مى گردد .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً، فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَ إِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


عدد-پند-193-–-معنی-حکمت-صد-و-نود-سه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-