189 – معنی حکمت صد و هشتاد نه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 189 – معنی حکمت صد و هشتاد نه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

189 – معنی حکمت صد و هشتاد نه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

189 – معنی حکمت صد و هشتاد نه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

عدد-پند-189-–-معنی-حکمت-صد-و-هشتاد-نه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-

حکمت 189 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

هر كه را صبر نجات ندهد بى تابى هلاك كند .

( ترجمه استاد حسین نصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ، أَهْلَكَهُ الْجَزَعُ .


189-–-معنی-حکمت-صد-و-هشتاد-نه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید