187 – معنی حکمت صد و هشتاد هفت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

187 – معنی حکمت صد و هشتاد هفت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

  • شرح حکمت 187 نهج البلاغه

187 – معنی حکمت صد و هشتاد هفت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

پند 187 – معنی حکمت صد و هشتاد هفت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

عدد 187-–-معنی-حکمت-صد-و-هشتاد-هفت-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

حکمت 187 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

كوچ كردن ( رفتن از دنيا ) نزديك است ( پس خردمند كسى است كه توشه برداشته هنگام رسيدن مرگ آماده باشد ) .

( ترجمه فیض الاسلام )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الرَّحِيلُ وَشِيكٌ .


عدد-187-–-معنی-حکمت-صد-و-هشتاد-هفت-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید