معنی حکمت 186 – پند صد و هشتاد شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 186 – پند صد و هشتاد شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 186 – پند صد و هشتاد شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و هشتاد ششمعنی حکمت 186 – تدبّر و تأمّل راز زندگی .

186-–-معنی-حکمت-صد-و-هشتاد-شش-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

آغاز كننده ستم ، در قيامت انگشت به دندان مى گزد .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : لِلظَّالِمِ الْبَادِي غَداً بِكَفِّهِ عَضَّةٌ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


186-–-معنی-حکمت-صد-و-هشتاد-شش-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه