معنی حکمت 185 – پند صد و هشتاد پنج – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 185 – پند صد و هشتاد پنج – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 185 – پند صد و هشتاد پنج – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و هشتاد پنج معنی حکمت 185  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

عدد 185 – معنی حکمت صد و هشتاد چهار – پند – تدبّر و تأمّل - راز زندگی - نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده ، و گمراه نشدم و كسى هم به دست من گمراه نگشته .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِّبْتُ [كُذِبْتُ]، وَ لَا ضَلَلْتُ وَ لَا ضُلَّ بِي .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


عدد-185-معنی-حکمت-صد-و-هشتاد-چهار-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه