180 – معنی حکمت صد و هشتاد – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

180 – معنی حکمت صد و هشتاد – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

  • شرح حکمت 180 نهج البلاغه

180 – معنی حکمت صد و هشتاد – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 180 – معنی حکمت صد و هشتاد – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

180-–-معنی-حکمت-صد-و-هشتاد-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه-

حکمت 180 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

طمعكارى ، بردگى هميشگى است .

( ترجمه آیتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ .

180-عدد-معنی-حکمت-صد-و-هشتاد-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه-

دیدگاهتان را بنویسید