179 – معنی حکمت صد و هفتاد نه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

179 – معنی حکمت صد و هفتاد نه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

  • شرح حکمت 179 نهج البلاغه

179 – معنی حکمت صد و هفتاد نه – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 179 – معنی حکمت صد و هفتاد نه – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

179-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-نه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 179 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

لجاجت و ستيز ، تدبير را دور مى كند .

( ترجمه آیتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ الرَّأْيَ .


179-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-نه-–-نهج-البلاغه-عدد-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید