177 – معنی حکمت صد و هفتاد هفت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

177 – معنی حکمت صد و هفتاد هفت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

  • شرح حکمت 177 نهج البلاغه

177 – معنی حکمت صد و هفتاد هفت – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 177 – معنی حکمت صد و هفتاد هفت – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

177-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-هفت-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه-

حکمت 177 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

بدكار را با پاداش دادن به نيكوكار تنبيه كن .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام): اُزْجُرِ الْمُسِيءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ .

177-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-هفت-عدد-پند-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید