معنی حکمت 177 – پند صد و هفتاد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 177 – پند صد و هفتاد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 177 – پند صد و هفتاد هفت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و هفتاد هفتمعنی حکمت 177  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

177-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-هفت-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه-

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

بدكار را با پاداش دادن به نيكوكار تنبيه كن .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام): اُزْجُرِ الْمُسِيءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


177-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-هفت-عدد-پند-تفسیر-و-راز-زندگی