176 – معنی حکمت صد و هفتاد شش – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

176 – معنی حکمت صد و هفتاد شش – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

  • شرح حکمت 176 نهج البلاغه

176 – معنی حکمت صد و هفتاد شش – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 176 – معنی حکمت صد و هفتاد شش – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

176-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-شش-–-پند-عدد-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-

حکمت 176 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

ابزار سرورى ، شكيبايى در تحمل نامراديهاست .

( ترجمه آیتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : آلَةُ الرِّيَاسَةِ ، سَعَةُ الصَّدْرِ .

176-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-شش-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید