معنی حکمت 176 – پند صد و هفتاد شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 176 – پند صد و هفتاد شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 176 – پند صد و هفتاد شش – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و هفتاد شش معنی حکمت 176  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

176-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-شش-–-پند-عدد-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

ابزار سرورى ، شكيبايى در تحمل نامراديهاست .

( ترجمه آیتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : آلَةُ الرِّيَاسَةِ ، سَعَةُ الصَّدْرِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


176-–-معنی-حکمت-صد-و-هفتاد-شش-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه