1744 راز عدد مهعنا و مفهوم

1744 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

1744 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

صداقت را انجام دهید زیرا این یک فضیلت بزرگ است.

رعایت انصاف در برخورد باعث احترام و محبت شما در نزد خداوند می شود.

تمرکز کنید و علایق خود را دنبال کنید و اهداف بالاتری را در زندگی تعیین کنید.

زندگی یک تمرین یا نمایشی نیست که در آن باید طبق فیلمنامه عمل کنید.

در سه کلمه می توانم همه چیزهایی را که در مورد زندگی آموخته ام خلاصه کنم .

اگر می خواهید بدانید که یک مرد چگونه است، به نحوه رفتار او با افراد پایین تر خود نگاه کنید، نه با همسانان خود.

دوستی… در لحظه ای متولد می شود که فردی به دیگری می گوید “چیه! تو هم؟ فکر می کردم هیچکس جز خودم…

خدا با نیکوکاران است و آنها را بسیار دوست دارد .

اکنون ایمان در من بیدار شده است .

والدین جرأت نه گفتن به برخی چیزها را که فرزندانشان می خواهند، ندارند. آنها نسبتاً از فرزندان خود می ترسند.

اگر فریب قوی ترین سلاح در زرادخانه شماست ، صبر در همه چیز سپر حیاتی شماست. صبر شما را از اشتباهات احمقانه محافظت می کند. مانند تسلط بر احساسات خود، صبر نیز یک مهارت است این به طور طبیعی به وجود نمی آید.

برای داشتن تجربیات عالی که قرار است شما را غنی کنند، برای خودتان وقت بگذارید. 

استقامت یک ویژگی مثبت و فعال است. بیکار نیست، منفعلانه منتظر و امیدوار به اتفاق خوبی نیست. این به ما کمک می کند تا دریابیم که افراد صالح هیچ شکستی را متحمل نمی شوند، مگر اینکه تسلیم شوند و دیگر تلاش نکنند. ما هرگز نباید تسلیم شویم، صرف نظر از وسوسه‌ها و تمام نا امیدی ها یا دلسردی‌ها

اتاق بدون کتاب مانند بدن بی روح است.

لذت بخش ترین احساس از انجام کاری که دیگران می گویند:
“نمی توانی انجام دهی” به دست می آید

💎 حدیث عدد 1744 از پیشوای ششم امام صادق ( ع )

(محاسن برقی، ج۱، ص۲۴۹)

امام صادق علیه‌السلام فرمود: ایمان در قلب است، و یقین، خطورها و الهاماتى است.

تبلیغات محصولات

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.