معنی حکمت 174 – پند صد و هفتاد چهار – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 174 – پند صد و هفتاد چهار – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . معنی حکمت 174 – پند صد و هفتاد چهار – تدبّر و تأمّل – راز زندگی پند صد و هفتاد چهار – معنی حکمت 174 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :  آن كه براى خدا نيزه خشم را … ادامه خواندن معنی حکمت 174 – پند صد و هفتاد چهار – تدبّر و تأمّل – راز زندگی