معنی حکمت 170 – پند صد و هفتاد – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 170 – پند صد و هفتاد – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . معنی حکمت 170 – پند صد و هفتاد – تدبّر و تأمّل – راز زندگی پند صد و هفتاد – معنی حکمت 170 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود : ترك گناه آسان تر از طلب توبه است . ( … ادامه خواندن معنی حکمت 170 – پند صد و هفتاد – تدبّر و تأمّل – راز زندگی