1646 راز عدد معنا و مفهوم

1646 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

1646 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

مغز خود را طوری آموزش دهید که در حال حاضر زندگی کند، به جای اینکه به خاطرات و برخوردهای گذشته چنگ بزند.

رها نکردن گذشته و تفکر بیش از حد در مورد آینده می تواند پیشرفت شما را بر هم بزند.

مغز آسیب پذیری را به خوبی قبول نمی کند. افراط اندیشی می تواند مانعی در روند فکر شما ایجاد کند و باعث سستی شما در طول زندگی روزمره شود.

سعی کنید از گذشته افسوس نخورید و برای آینده برنامه ریزی نکنید. روی چیزی که قرار است بیاید استرس نداشته باشید. شما نه می توانید گذشته خود را تغییر دهید و نه آینده خود را کنترل کنید. همه چیز در دست خدا است. پس به او ایمان داشته باشید و باور داشته باشید شما را به چیزی بزرگتر و بهتر هدایت خواهد کرد.

آنچه را که می توانید، با آنچه دارید، انجام دهید.

جرأت می‌کنم حدس بزنم که کسانی ، که شعرهای زیادی که بدون امضا و مشخصات سروده شده اند ، اغلب یک زن هستند .

 هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد این میتواند هرچیزی باشد …

آخرت از این دنیا خیلی جای بهتری میتونه باشه …

خدا به من کمک می کند تا کاری را انجام دهم که معتقدم ممکن نیست.

همه زن ها شبیه مادرشان می شوند. 

ثروتمند نیستم، اما اندکی که دارم، وظیفه خود می دانم که با مادر و پدرم تقسیم کنم.

صبر و بردباری بر همه چیز پیروز می شود.

دشمن اصلی خلاقیت حس خوب است در آن زمان احتمالا از چیزی در حال لذت هستید قطعا زمانی نیست که خلاق باشید .

به نظر می رسد موفقیت تا حد زیادی به این بستگی دارد که پس از رها شدن از دیگران ادامه یابد .

کوکا کولا در سال اول فقط ۲۵ بطری فروخت، به جای دلسرد شدن تلاش کنید!

💎 حدیث عدد 1646 از پیشوای دهم امام هادی ( ع )

امام هادى عليه السلام :آن كه از خودش راضى شود ، ناراضيان از او فراوان شوند .
 [ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 316 .]
 
تبلیغات محصولات

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra خورشیدی

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra گلو

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra چشم سوم

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra تاج

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر
 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.