163 – معنی حکمت صد و شصد سه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

163 – معنی حکمت صد و شصد سه – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

  • شرح حکمت 163 نهج البلاغه

163 – معنی حکمت صد و شصد و سه – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند و معنی حکمت صد و شصد و سه – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

163-–-معنی-حکمت-صد-و-شصد-و-سه-عدد-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 163 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

تهيدستى مرگ بزرگتر است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْفَقْرُ، الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ .


163-–-معنی-حکمت-صد-و-شصد-و-سه-–-نهج-البلاغه-–-عدد-راز

دیدگاهتان را بنویسید