155 – معنی حکمت صد و پنجاه پنج – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

155 – معنی حکمت صد و پنجاه پنج – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

پند 155 – معنی حکمت صد و پنجاه پنج – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 155 – معنی حکمت صد و پنجاه پنج – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

پند-155-–-معنی-حکمت-صد-و-پنجاه-پنج-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 155 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

نسبت به عهد و پيمان و شرايط آن وفادار باشيد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : اعْتَصِمُوا [اسْتَعْصِمُوا] بِالذِّمَمِ فِي أَوْتَادِهَا [أَوْتَارِهَا] .

دیدگاهتان را بنویسید