معنی حکمت 155 – پند صد و پنجاه پنج – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 155 – پند صد و پنجاه پنج – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 155 – پند صد و پنجاه پنج – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و پنجاه پنجمعنی حکمت 155 – تدبّر و تأمّل راز زندگی .

پند-155-–-معنی-حکمت-صد-و-پنجاه-پنج-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

نسبت به عهد و پيمان و شرايط آن وفادار باشيد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : اعْتَصِمُوا [اسْتَعْصِمُوا] بِالذِّمَمِ فِي أَوْتَادِهَا [أَوْتَارِهَا] .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com