1545 راز عدد معنا و مفهوم

1545 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

1545 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

هیچ وقت برای شروع کار درست دیر نیست.

زمان در حال گذر است و نباید فعالیت ها و وظایف خود را به تعویق بیندازید.

تا زمانی که یک نفر را از دیدگاه او در نظر نگیرید، هرگز واقعاً درک نمی کنید … تا زمانی که از درون پوست او بالا بروید و در آن قدم بزنید.

بازگشت به دیروز فایده ای ندارد ، چون آن موقع آدم دیگری بودم. 

ما همانی هستیم که تظاهر می کنیم، پس باید مراقب باشیم که چه چیزی هستیم.

هنگامی که فراموش کردی که به خدا نیاز داری، تو را در موقعیتی قرار می دهد که باعث می شود او را صدا بزنی

هرگز قدرت دعا را دست کم نگیرید. 

من به اطمینان خود ایمان دارم و به ایمان خود اطمینان دارم.

یکی از بزرگترین القاب دنیا پدر و مادر است و یکی از بزرگترین نعمت های دنیا داشتن پدر و مادری است که به آنها مادر و پدر صدا بزنند.

در کل، این صبر است که تفاوت نهایی را بین کسانی که در همه چیز موفق یا شکست می‌خورند ایجاد می‌کند. همه بزرگ‌ترین انسان‌ها آن را در درجه‌ای بی‌نهایت دارند، و در میان افراد کمتر، ضعیف‌های صبور همیشه قوی‌های بی‌صبر را فتح می‌کنند.

خلاقیت یک جهش می کند، سپس نگاه می کند تا ببیند کجاست. 

کارهای بزرگ نه با قدرت، بلکه با استقامت انجام می شود.

💎 حدیث عدد 1545 از پیشوای ششم امام صادق ( ع )

 (تحف‌العقول، ص۳۵۹)

امام صادق علیه‌السلام فرمود : انتقام‌جویى قدرتمندان چه زشت است‏.

تبلیغات محصولات

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra خورشیدی

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra گلو

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra چشم سوم

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra تاج

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر
 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.