معنی حکمت 148 – پند نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 148 پند نهج البلاغه  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

معنی حکمت 148 – پند نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

148-–-معنی-حکمت-صد-و-چهل-هشت-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی عدد

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

آدمى در زير زبان خود پنهان است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام): الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


پند-148-–-معنی-حکمت-صد-و-چهل-هشت-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز عدد -زندگی