نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

1433 راز عدد | معنی | ساعت – نشانه – دیدن اعداد

1433 راز عدد معنا و مفهوم

1433 راز عدد | معنی | ساعت – نشانه – دیدن اعداد

از ویژگی‌های طبیعی و مثبت خود برای ارتقای دیگران استفاده کنید ، در حالی که هدفمند برای رسیدن به اهداف و خواسته‌های خود ، تلاش می‌کنید

که یک فرصت یا موقعیت به موقع، بسیاری از قطعات پازل را برای شما جمع آوری می کند

اجازه ندهید ترس ها ، تردیدها یا ناامنی ها شما را بازدارند یا مانع شما شوند .

چیزهای زیادی وجود دارد که باید هر روز به خاطر آنها از خدا تشکر کنم. اما فکر می‌کنم خوشبختم چون خانواده‌ای بسیار دوست داشتنی، فهمیده و حامی دارم.
پدر بهترین هدیه ای را که هر کسی به من داده است به من داده است. او به من بال داد تا پرواز کنم.
من معتقدم انتخاب مادر شدن، انتخاب تبدیل شدن به یکی از بزرگترین معلمان معنوی است.
کودکان یک نوع حماقت دارند ، همانطور که می دانید، و بزرگترها نوع دیگری.

امروز را با ماتم فردا تباه نکن
اجازه ندهید هیچ احساس ناامیدی شما را طعمه خود کند و در نهایت مطمئناً موفق خواهید شد.
یاد بگیرید حتی زمانی که احساس ضعف می کنید بپرسید. یاد بگیرید حتی اگر نمی خواهید کار کنید. یاد بگیرید حتی زمانی که احتمالات بر علیه شما هستند امیدوار باشید.
هر چه بیشتر بدانید، کمتر نیاز به گفتن دارید.

اشتیاق خود را دنبال کنید، به خود وفادار بمانید، راه رقیب را دنبال نکنید ، مگر اینکه در جنگل هستید و گم شده اید و مسیری را می بینید، پس باید آن را دنبال کنید.
من همیشه دوست داشتم کسی باشم، اما اکنون متوجه شدم که باید دقیق تر می بودم.

اگر از نسخه اول محصول خود خجالت نمی‌کشید، خیلی دیر راه‌اندازی کرده‌اید

خدا همیشه با شماست … فقط باید توجه کنید.

“خدایا شکرت! که یک بار دیگر زنده ایم تا زمستان را سلام کنیم.
بخشش واقعی مانند آتشی است که هر چیزی را در سر راه خود می سوزاند. وقتی به خودمان نگاه کنیم، احساس گناه، شرم و افکار منفی ما را می سوزاند. زمانی که بخشش در زمینه دیگران انجام می شود، می تواند احساسات خصومت، خشم، عدم تحمل را از بین ببرد و در نتیجه عشق و صمیمیت را در روابط ما بازگرداند.
از آنچه می آموزید خوشحال شوید و آن را اسپری کنید.
هرگز اجازه نده بهترین دوستانت تنها بمانند …به نزدیک شدن به آنها ادامه بده.
تنها چیزی که موفقیت را از شکست جدا می کند آخرین تلاش است. یک بار دیگر تلاش کنید و خوش شانس خواهید بود.

عشق، مانند هر چیز دیگری در زندگی، باید یک کشف، یک ماجراجویی باشد، و مانند بسیاری از ماجراها، تا زمانی که درست در وسط آن قرار نگیرید، نمی دانید که در حال داشتن آن هستید.
من عاشق کار با مشاغلی هستم که کارمندان شادی دارند ، این فقط یک تجربه خوب را بسیار بهتر می کند .
اگر فکر می کنید می توانید برنده شوید ، می توانید برنده شوید . ایمان برای پیروزی لازم است

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra 

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra 

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra 

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra 

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra 

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر
 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.