140 – معنی حکمت صد و چهل – پند  – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

140 – معنی حکمت صد و چهل – پند  – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

پند 140 – معنی حکمت صد و چهل – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند-140-–-معنی-حکمت- عدد -چهل-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 140 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

 آن كه ميانه روى كند تهيدست نخواهد شد .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَا عَالَ مَنِ اقْتَصد .

پند-140-–-عدد-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید