معنی حکمت 139 – پند صد و سی نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 139 – پند صد و سی نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . معنی حکمت 139 – پند صد و سی نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی پند صد و سی نه – معنی حکمت 139 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود : رزق و روزى به اندازه نياز و … ادامه خواندن معنی حکمت 139 – پند صد و سی نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی