139 – معنی حکمت صد و سی نه – پند  – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

139 – معنی حکمت صد و سی نه – پند  – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

139 – معنی حکمت صد و سی نه – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

عدد 139-–-معنی-حکمت-صد-و-سی-نه-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حکمت 139 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

رزق و روزى به اندازه نياز و خرج نازل مى شود .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام): تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ .

عدد 139-–-معنی-حکمت-صد-و-سی-نه-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید