معنی حکمت 139 – پند صد و سی نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 139 – پند صد و سی نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 139 – پند صد و سی نه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند صد و سی نهمعنی حکمت 139  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

عدد 139-–-معنی-حکمت-صد-و-سی-نه-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

رزق و روزى به اندازه نياز و خرج نازل مى شود .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام): تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


عدد 139-–-معنی-حکمت-صد-و-سی-نه-–-نهج-البلاغه-–-تفسیر-و-راز-زندگی