137 – معنی حکمت صد و سی هفت – پند  – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

137 – معنی حکمت صد و سی هفت – پند  – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

137 – معنی حکمت صد و سی هفت نهج البلاغه – پند  – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

137-–-معنی-حکمت-صد-و-سی-هفت-–-پند-–-تفسیر-و-راز عدد -زندگی

حکمت 137 نهج بلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

فرود آمدن روزى را با صدقه بخواهيد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ .

137-–-معنی-عدد-صد-و-سی-هفت-نهج-البلاغه-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی

دیدگاهتان را بنویسید