1366 راز عدد معنا و مفهوم

1366 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

1366 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

این یک مفهوم جدی اما بی رحمانه است که گاهی اوقات انجام کارهایی که ضروری نیستند زمان بیشتری می گیرند.

به جای چیزهایی که می خواهید حقیقت شما آشکار شود فکر کنید. مطمئن شوید که دنیا چه چیزی به شما خواهد داد.

شما متوجه می شوید که جهان بین اثرات نامطلوب و مطلوب تفاوتی قائل نمی شود. به ارزش ها و افکار شما پاسخ می دهد.

از زندگی پرخطر خودداری کنید.

هر شرایطی را که زندگی برای شما به ارمغان می آورد را در آغوش بگیرید.

از زنجیرهای گذشته رها شوید و به جلو بروید.

هر اتفاقی که افتاده مربوط به گذشته است. هیچ فایده ای ندارد که آن را تمام مدت بکشید و هر روز از زندگی خود پشیمان شوید. فقط به حرکت رو به جلو ادامه دهید و فرصت های بهتری پیدا کنید. از ریسک کردن در ایجاد یک رابطه جدید نترسید.

اگرچه هیچ کس نمی تواند به عقب بازگردد و شروعی کاملاً جدید داشته باشد، هر کسی می تواند از هم اکنون شروع کند و یک پایان کاملاً جدید بسازد.

کسی که از یادگیری دست بردارد پیر شده است، چه در بیست و چه در هشتاد سالگی. هرکس که یادگیری را ادامه میدهد، جوان میماند. یکی از بهترین چیزها در زندگی این است که ذهن خود را جوان نگه دارید.

کسی که تو را به خشم آورد بر تو پیروز میشود .

بهترین افراد کسانی هستند که بهترین اخلاق و نیکوترین خلق را داشته باشند

هر کاری را با یک نگرش امیدوارانه انجام دهید .

والدین اختراع شده اند تا با دادن چیزی که به کودکان نادیده گرفته شود ، خوشحال شوند.

گاهی اوقات همه چیز بلافاصله روشن نمی شود. اینجاست که باید صبور باشید و استقامت کنید و ببینید همه چیز به کجا می‌رود.

زمان شما محدود است، پس آن را با زندگی دیگران هدر ندهید. 

در قلمرو ایده ها همه چیز به شور و شوق بستگی دارد … در دنیای واقعی همه چیز بر پشتکار است.

تعادل و هماهنگی را پیدا کنید تا بتوانید خوبی ها را با بدی ها کنار بیاورید و یاد بگیرید زمانی که ثابت می شود زندگی با دیگری دشوار است ، درک و توجه بیشتری داشته باشید .

صور کنید که زندگیتان از هر لحاظ فوق العاده است؛ این زندگی چگونه خواهد بود
بزرگ‌ترین ضعف ما در تسیلم‌ شدن نهفته است؛
همیشه مطمئن‌ ترین راه برای موفقیت، تلاش دوباره خواهد بود!

تبلیغات محصولات

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra خورشیدی

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra گلو

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra چشم سوم

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra تاج

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر
 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.