1322 راز عدد معنا و مفهوم

1322 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

1322 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

اگر با مشکلاتی احاطه شده‌اید که حل آن‌ها چندان دشوار نیست، اما نمی‌توانید یک راه‌حل واضح و مشخص را ببینید.

این به این دلیل است که شما به طور مکرر به مشکلات خود فقط از یک زاویه نگاه می کنید. مشکلات خود را از منظری تازه و جدید ببینید.

در مورد مسائل خود با افراد دیگر صحبت کنید و ببینید آنها در مورد آنها چه فکر می کنند. علاوه بر این، برای مدتی تمرکز خود را بر مشکلات خود متوقف کنید و یک استراحت کوتاه به خود بدهید.

خنده نه تنها مسری است، بلکه زمانی که به اشتراک گذاشته می شود، به شیوه ای عمیق تر نیز تجربه می شود.
زندگی زمانی جادویی است که ما جسور باشیم و شهامت حرکت به سمت ناشناخته ها را داشته باشیم.
محبت یادآور خداوند است که ما از طریق چشمان خود می بینیم و از طریق سخن و عمل آن را به اشتراک میگذاریم

متوجه باشید که آنچه در اطراف شما اتفاق می افتد نشان نمی دهد که شما چه کسی هستید.
کسی باشید که شمع را روشن می کند

اعتماد به نفس داشته باشید و با تمام وجود تغییرات پیش روی خود را در آغوش بگیرید.

به توانایی هایه خود اعتماد کنید و آنها را پرورش دهید .

از مهارت ها و استعدادهای خود برای بهبود زندگی خود و دیگران استفاده کنید.

در زندگی عشقی و روابط خود محتاط باشید.

شریک زندگی باید منبعی از انگیزه باشد و به طور مداوم در برابر چالش های مختلف پشتیبان باشد. رابطه باید شما را بالا ببرد . . .

عشق بیش از هر چیز دیگری، یک نعمت است.

آرامش با لبخند آغاز می شود.

از بین تمام کلمات غم انگیز زبان یا قلم، غم انگیزترین آنها این است ممکن است چنین بوده است.

بعد از مرگ به سوی خدا میرویم .

بیش از همه ، من به خودم ایمان دارم چون توکلی باور نکردنی دارم .

تنها چیزی که باید بگذارم این است که مادر و پدرم به من گفته اند، چگونه بزرگ شده ام.

صبر لازم است و در جایی که کاشته شده است نمی توان فوراً آن را درو کرد .

کیفیت مهمتر از کمیت است. یک قهوه خانگی بسیار بهتر از دو دوبل کافیشاپ است. 

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن ترین راه برای موفقیت همیشه این است که فقط یک بار دیگر تلاش کنید.

نداشتن استعداد در چیزی را می‌توان با آرزو، پشتکار و اختصاص ۱۱۰% از زمانتان، جبران کرد.

ترس از شکست مانع بسیار بزرگی که تو را از رسیدن به هدفهایت باز می دارد

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra خورشیدی

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra گلو

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra چشم سوم

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra تاج

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر
 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.