نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

1310 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

1310 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

به مردم توصیه ها و نکاتی بدهید که در طول زندگی به شما کمک کرده است تا بتوانند زندگی کردن را بیاموزند و از زندگی خود بیشتر لذت ببرند.

گرمای قلب خود را به دیگران منتقل کنید و اطمینان حاصل کنید که هر کسی که شما را ملاقات می کند مهربان ترین نسخه شما را می بیند.

یک قلب طلایی داشته باشید، بنابراین، این وظیفه شماست که با اطرافیان خود شیرین، سخاوتمند و مهربان باشید.

از مهارت ها و استعدادهای خود برای نشان دادن اهداف خود و بهبود زندگی خود و دیگران استفاده کنید.

موفقیت در تمام زمینه های زندگی با تلاش، صبر و اراده قوی به دست می آید .

این یک تشویق برای افرادی است که ایده های بزرگ و رویاهای بزرگ دارند اما به دلیل عدم اعتماد به نفس و انگیزه در اجرای آنها ناکام هستند.

انگیزه و اعتماد به نفس لازم را برای غلبه بر ضعف های شخصیتی و حرکت رو به جلو در زندگی با صبر و اراده فراهم می شود .

هنگامی که دیگری را قضاوت می کنید، آنها را تعریف نمی کنید ! خودت را تعریف می کنی

فرصت را اکثرا مردم از دست می دهند ، زیرا لباس های کار به تن دارند ولی شبیه کار هستند.

مرا زمانی دوست داشته باش که کمترین لیاقتش را دارم، زیرا در آن زمان است که واقعا به آن نیاز دارم.

دو نفر عاشق، تنها و جدا از دنیا، زیباست.

گاهى خداوند براى کسى مقدارى از (بهشت) مى خواهد و هنگامی که اعمال نیکشان به تنهایی نمی تواند آنها را به آنجا برساند ، آنها را سخت می کند.

دعا در مسیر شما تاثیرات کلیدی را ایفا خواهد کرد در نزدیک شدن به پایان ها و شکست ها به یاد دعا کردن نیفتیم شیرینی دعا در هنگام بودن در لحظات عالی است .

بیکاری شیرین است و عواقب آن بی رحمانه

من متقاعد شده‌ام که حدود نیمی از چیزی که کارآفرینان موفق را از کارآفرینان غیرموفق جدا می‌کند، پشتکار خالص است. 

برای شروع کافی نیست. تداوم لازم است صرف ثبت نام باعث نمی شود که فرد محقق شود. دانش آموز باید در طول دوره طولانی در مدرسه ادامه دهد، تا زمانی که در هر شاخه استاد شود. موفقیت به حفظ قدرت بستگی دارد. دلیل شکست در بیشتر موارد عدم پشتکار است.

هیچوقت برای تعیین هدفی دیگر یا رویایی جدید، پیر نیستید.

ممکن است شما مسئول زمین خوردن خود نباشید اما مسئول از جا بلندشدن خود هستید

تبلیغات محصولات

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra خورشیدی

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra گلو

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra چشم سوم

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra تاج

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر
 
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.