123 – معنی حکمت صد و بیست سه – پند  – تفسیر و راز زندگی

123 – معنی حکمت صد و بیست سهپند  – تفسیر و راز زندگی .

  • تفسیر حکمت نهج البلاغه

123 – معنی حکمت صد و بیست سه – پند ۱۲۳  – تفسیر و راز زندگی

پند ۱۲۳ – معنی حکمت صد و بیست سه  – تفسیر و راز زندگی 123 .

حکمت 123 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

خوشا به حال آن كس كه خود را كوچك مى شمارد ، و كسب و كار او پاكيزه است ، و جانش پاك ، و اخلاقش نيكوست ، كه ما زاد بر مصرف زندگى را در راه خدا بخشش مى كند ، و زبان را از زياده گويى باز مى دارد و آزار او به مردم نمى رسد ، و سنّت پيامبر (ص) او را كفايت كرده ، بدعتى در دين خدا نمى گذارد .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَ طَابَ كَسْبُهُ، وَ صَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَ حَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ، وَ عَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، وَ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، وَ لَمْ يُنْسَبْ إلَى الْبِدْعَةِ.

123-–-معنی-حکمت-صد-و-بیست-سه-–-پند-۱۲۳-–-تفسیر-و-راز-زندگی

تفسیر حکمت 123 نهج البلاغه – هیلند

123 – معنی حکمت صد و بیست سه – پند  – تفسیر و راز زندگی

در این حکمت ، حضرت علی (ع) به چند ویژگی انسان سعادتمند اشاره می‌کنند .

  1. ذلّت در نفس : یعنی خود را کوچک و فروتن دانستن و از غرور و تکبر دور بودن .
  2. طهارت کسب : یعنی کسب و کار حلال و پاکیزه .
  3. صلاح سریره : یعنی پاکی درون و قلب .
  4. حسن خلق : یعنی داشتن اخلاق نیکو .
  5. انفاق فضل مال : یعنی انفاق اموال اضافی در راه خدا .
  6. حفظ زبان : یعنی پرهیز از سخنان زائد و بیهوده .
  7. عدم اذیت دیگران : یعنی دوری از آزار و اذیت دیگران .
  8. التزام به سنت : یعنی پیروی از سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) .

این چند ویژگی ، در واقع ، شاخص‌های یک زندگی سعادتمندانه و رستگارانه هستند .

کسی که این ویژگی‌ها را در خود پرورش دهد ، به سعادت دنیوی و اخروی دست خواهد یافت .

1. ذلت در نفس

ذلت در نفس ، یعنی خود را کوچک و فروتن دانستن و از غرور و تکبر دور بودن .

این ویژگی ، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان سعادتمند است .

زیرا غرور و تکبر ، انسان را از حقیقت دور می‌کند و باعث می‌شود که او اشتباهات خود را نبیند و از اصلاح آنها باز بماند .

2. طهارت کسب

طهارت کسب ، یعنی کسب و کار حلال و پاکیزه

زیرا کسب و کار حرام ، باعث می‌شود که انسان از نظر روحی و اخلاقی آلوده شود و سعادت واقعی را از دست بدهد .

3. صلاح سریره

صلاح سریره ، یعنی پاکی درون و قلب . این ویژگی ، از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان سعادتمند است .

زیرا انسان سعادتمند ، کسی است که درون و قلبش پاک و سالم باشد .

4. حسن خلق

حسن خلق ، یعنی داشتن اخلاق نیکو

زیرا انسان سعادتمند ، کسی است که با دیگران با اخلاق نیکو رفتار کند و موجب آرامش و شادی آنها شود .

5. انفاق فضل مال

انفاق فضل مال ، یعنی انفاق اموال اضافی در راه خدا . زیرا انفاق ، موجب رشد و تعالی انسان و جامعه می‌شود .

6. حفظ زبان

حفظ زبان ، یعنی پرهیز از سخنان زائد و بیهوده . زیرا سخنان زائد و بیهوده، موجب ضرر و زیان انسان می‌شود.

7. عدم اذیت دیگران

عدم اذیت دیگران ، یعنی دوری از آزار و اذیت دیگران . زیرا آزار و اذیت دیگران ، موجب ناراحتی و رنج آنها می‌شود .

8. التزام به سنت

التزام به سنت پیامبر . این ویژگی ، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان سعادتمند است . زیرا این راه سعادت و رستگاری است .

در پایان ، باید گفت که این چند ویژگی ، تنها بخشی از ویژگی‌های انسان سعادتمند هستند .

انسان سعادتمند ، کسی است که در همه ابعاد زندگی خود ، به کمال رسیده باشد و بتواند سعادت خود و دیگران را تأمین کند .

دیدگاهتان را بنویسید