12-12 – معنی سوره يوسف آیه 12 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

12-12معنی سوره 12 يوسف آیه 12تدبّر و تأمّل – راز زندگیقرآن کریم .

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۱۲﴾ .

فردا او را با ما روانه کن تا [ در دشت و صحرا ] بگردد و بازی کند ، قطعاً ما حافظ و نگهبان او خواهیم بود (۱۲) .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

12-12 – معنی سوره 12 يوسف آیه 12 – تدبّر و تأمّل - راز زندگی - قرآن کریم عدد

12:12 – معنی سوره يوسف آیه 12 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – قرآن کریم

  • 12:12 – معنی سوره 12 يوسف آیه 12 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – قرآن کریم .
  • تفسیر سوره 12 آیه 12 – قرآن کریم – 12:12 در سوره های قرآن – حکمت .

دیدگاهتان را بنویسید