معنی حکمت 115 – پند صد و پانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 115 – پند صد و پانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . معنی حکمت 115 – پند صد و پانزده – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود : ( شخصى از امام پرسيد حال شما چگونه است ؟ فرمود : ) چگونه خواهد بود حال كسى كه … ادامه خواندن معنی حکمت 115 – پند صد و پانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی